INDEX

 

HÄR FINNS LÄNK TILL ÄVEN ANDRA ÖGONSJUKDOMAR OCH DESS ÄRVBARHET I RASEN!

 

Och här finns lista över Finska testade hundar i Finland --->>

 

PRA/PRCD är en ögonsjukdom som leder till blindhet och som  vi en längre tid tampats med

inom Finsk Lapphund och även hos andra raser.

Vi har inte inom Finsk Lapphund sett många konkreta fall men för den skull finns det bland våra

hundar och risk för att den dyker upp då och då.

Januari 2006 kom ett genombrott för oss uppfödare! Vi kunde börja skicka in DNA tester till Optigen

i USA som ger svar på om våra hundar är smittade, bärare av sjukdomen eller är fria från densamma.

Jag var en av oss fem i starten som skickade in 8 hundar varav alla blev lyckligtvis friade!

Loias andra kull är därmed den andra kullen född i Sverige med helt friade valpar Skönt!

Efter det har flera skickat in DNA, från både Sverige, Danmark, Finland m flera länder för att få svar

på om just deras hundar kommer få sjukdomen eller blir friade.

Hur sjukdomen ärvs ner i % beroende på vilka individer man använder ihop i en parning kan ni se här nedan,

Som ni säkert förstår är detta ett helt otroligt bra verktyg som vi kommer att kunna använda oss av i vår

avel för framtida friska valpar så det är viktigt att vi alla uppfödare tar del av detta verktyg för att ge Er

valpköpare friska valpar från i alla fall denna sjukdom.

 

 

PRA/PRCD

This is a eyedesease cousing blindnes. We have tussle with this desease in both our rase and other rases for a

while now but in our rase is not so many case is found but still there is some.

In January 2006 came a breakthrough for us breeder aspecially! We can begin to send in DNA testes to Optigen

in USA for to see if our dogs are sick, carrier or clear from this desease. This is really a nice tool for

us breeder to get on with our breeding with healthy dogs from at least this desease.

I´m one of us five who is started to send in DNA from Sweden and the 8 dogs was fortunately all free!

After that more breeders and owners of Finnish Lapphunds have send in DNA from both Sweden, Denmark, Finland .......

How the desease inherit down you can see down here depend on witch dogs we use together in the mate.

 

 

 

INDEX